Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 juli, 2024 - 16:25Uppdaterad: måndag, 8 juli, 2024 - 17:15

Gymnasiet får hundratusentals euro för att hjälpa studerande i behov av särskilt stöd 

Landskapsregeringen beviljar Ålands Gymnasium 345 000 euro i stöd för ett projekt med fokus på att stödja studerande i behov av särskilt stöd.

Ålands gymnasium skriver i sin ansökan att andelen studerande som är i behov av stödåtgärder ökat markant under de senaste åren och att skolarna i dag inte har de resurserna som krävs för att alla studerande ska kunna nå sin fulla potential.  

Syftet med projekt är att fler studerande ska lyckas i skolan och ta en examen och därmed ha större möjligheter att få en anställning efter examen. 

Det här ska göras genom att bland annat öka antalet assistenter i skolorna och fortbilda lärare i att anpassa undervisning för olika behov.  

Projektet kommer att pågå under 2024–2027, totalt tre läsår, och är delvis finansierat med EU-medel. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »