Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 februari, 2010 - 15:02Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Gymnasiereform får i princip godkänt

Mariehamns skolnämnd hade inte många invändningar när man i går gav sitt remiss-svar på förslaget till gymnasiereform. Det enda nämnden egentligen ställer sig tveksam till är ledningen av Ålands gymnasium som enligt förslaget ska bestå av en förvaltningschef och två rektorer, en för lyceet och en för Ålands yrkesgymnasium. Ansvarsfördelningen mellan dem är oklar tycker stadens skolnämnd, som tycker att det inte tydligt framgår vem som har det yttersta ansvaret för Ålands Gymnasium.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »