Publicerad: måndag, 14 januari, 2019 - 10:45Uppdaterad: måndag, 14 januari, 2019 - 11:19
  • Det är svårt att få tag i tillräckligt med grus till vägarna. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Grusbrist leder till bristfällig sandning

Det är svårt att få fram tillräckligt med grus. Det är en förklaring till det som många upplever som en bristfällig sandning av gator, vägar och trottoarer.

Enligt leverantörerna är det svårt och tidsdrygt att producera den typ av grus som används för sandning, bland annat på grund av att det inte får vara för fuktigt när materialet produceras. Arbetsledare Henrik Sjöblom på Mariehamns stad säger att de håller igen lite på sandningen för att inte bli helt utan grus.

- Vi sandar till exempel inte om det väntas snö, utan vi väntar tills vi plogat klart. Det säger Henrik Sjöblom.

Ledande vägmästare Thomas Idman säger att landskapsregeringen tidigare har sålt vidare en del av sitt grus till vissa kommuner, men det är inte aktuellt denna vinter, eftersom man anser sig behöva allt grus själva.