Publicerad: tisdag, 30 juni, 2020 - 14:33
  • Lotta Nummelin är ordförande för gruppen som ska stärka högskolans roll.

Grupp ska stärka högskolans roll

Lotta Nummelin är ordförande för den arbetsgrupp som fått i uppdrag av landskapsregeringen att ge underlag till en utbildningspolitisk diskussion om högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling, attraktionskraft och omställning till ett hållbart samhället.

I uppdraget ingår att se över vilka behov och förutsättningar samhällsutvecklingen ger för grundande av ett utvecklingscenter vid högskolan.

Övriga i arbetsgruppen är vice ordförande Micke Larsson, Johanna Mattila, Ulf Hagström, Martha Hannus, Annette Höglund, Carita Weiss, Edvard Johansson och Elisabeth Storfors samt sekreterare Niklas Stenbäck.

En mellanrapport ska presenteras inom september och en slutrapport i december.