Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 maj, 2010 - 13:38Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Grupp för mediepolitiskt program

Landskapsregeringen har satt igång arbetet med ett nytt mediepolitiskt program. Ansvaret för att ta fram ett programförslag har kulturbyrån med stöd av kansliavdelningen. En referensgrupp under ledning av vicelantrådet Britt Lundberg ska under arbetets gång också ge synpunkter på innehållet. I den gruppen ingår också centerns Harry Jansson, samt liberalerna Rolf Lindqvist och Christina Johansson-Gammals. Ett tidigare etermediapolitiskt program skrevs hösten 2003, och det nya programmet beräknas vara klart i december.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »