Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 24 juni, 2021 - 13:46Uppdaterad: torsdag, 24 juni, 2021 - 14:05
  • Mats Löfström sitter med i grundlagsutskottet. Arkivfoto.

Grundlagsutskottet kom med utlåtande

Grundlagsutskottet blev i dag klara med sitt utlåtande gällande en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, vilken omfattar nya gränsregler.

Riksdagsledamot Mats Löfström, som sitter med i grundlagsutskottet, kommenterar utlåtandet på sin Facebook-sida.
- Vi föreslog en del ändringar och jag hoppas och förutsätter att social- och hälsovårdsutskottet tar hänsyn till dem, i synnerhet gällande att man inte ska införa testning av inresande från länder med låg risk.

Även THL är inne på samma linje angående testningen.
- Det finns också en risk för en överbelastning på ett sådant sätt att man testar massor med symptomfria personer från länder med låg smittspridning, och sen inte har tillräckligt med kapacitet att testa personer med symptom eller inresande från högrisk länder med stor smittspridning, skriver Mats Löfström.

Han menar att det nya lagförslaget skulle innebära ett alldeles för stort tryck på testkapaciteten.
- Alla, också Social- och hälsovårdsministeriet, vet att testkapaciteten mycket sannolikt inte räcker till någonstans i hela landet för att testa samtliga.

På måndag fortsätter behandlingen av ärendet i social- och hälsovårdsutskottet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »