Publicerad: tisdag, 10 december, 2019 - 14:05Uppdaterad: tisdag, 10 december, 2019 - 16:51
  • Mats Löfström sitter i grundlagsutskottet. Arkivfoto: Malin Lundberg

Grundlagsutskottet godkände 0,47 procent

Riksdagens grundlagsutskott godkände idag det vilande lagförslaget gällande nytt ekonomiskt system för Ålands självstyrelse.

Grundlagsutskottet föreslår också att riksdagen godkänner ett uttalande om att avräkningsprocenten höjs till 0,47 procent från år 2021.
- Jag är väldigt nöjd med att riksdagens grundlagsutskott idag godkänt betänkandet gällande det vilande lagförslaget om ändringen av Ålands självstyrelselag, som alltså berör det ekonomiska systemet, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och ledamot av grundlagsutskottet.
Men ännu är lagen inte godkänd. Lagförslaget behöver ännu antas i plenum med två tredje dels majoritet, och regeringen behöver sedan försäkra oss om att man ger en proposition till riksdagen som verkligen innebär den höjning som grundlagsutskottet nu efterlyser.
- Det arbetet fortsätter oförtrutet och dagens beslut i grundlagsutskottet är ett stort och betydande steg på den vägen. Det är jag mycket glad för, säger Löfström.