Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 juni, 2021 - 17:38Uppdaterad: onsdag, 23 juni, 2021 - 18:06
  • Ålands riksdagsledamot Mats Löfström säger att man har tagit del av landskapsregeringens kritiska utlåtande om lagförslaget om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Pressbild.

Grundlagsutskott närmar sig utlåtande

Lagförslaget om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar behandlas som bäst av de berörda utskotten i Finlands riksdag.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som sitter med i både grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet, säger att man tagit del av landskapsregeringens kritiska utlåtande om lagen i dagens sammanträden.

- I förvaltningsutskottets utlåtande har man tagit notis om det vilket jag är mycket nöjd med, säger han.

Målsättningen för riksregeringen är att lagen ska träda i kraft så fort som möjligt men först ska social- och hälsoutskottet ge sitt betänkande före lagen behandlas i riksdagen. Före det sker inga ändringar i gällande regler för inresa till Finland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »