Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 februari, 2024 - 11:17Uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2024 - 13:08

Gränsbevakningen tar över oljeskydd i yttre havsområden

Gränsbevakningen ska ta över ansvaret för räddningsverksamheten vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor i Ålands yttre havsområdena. 

Landskapsregeringen har gett sitt samtycke till en ny överenskommelseförordning om gränsbevakningsväsendets uppgifter på Åland. Än så länge är det landskapet som har det ansvaret och innan den nya förordningen kan sättas i kraft ska Ålandsdelegationen ge ett utlåtande. 

I de inre havsområdena kommer landskapet att fortsätta ansvara för beredskapen och räddningsverksamheten vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor. 
– Det är glädjande att det goda samarbetet mellan landskapsregeringen, inrikesministeriet och gränsbevakningsväsendet burit frukt, säger civilminister Ingrid Zetterman (Lib), som menar att detta innebär en klar förbättring i fråga om möjligheterna att snabbt och effektivt bekämpa oljeskador ute till havs. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »