Publicerad: måndag, 23 september, 2019 - 11:21Uppdaterad: måndag, 23 september, 2019 - 13:45
  • Göran Persson har haft styrelseuppdrag för åländska bolag, men är kanske mest känd som tidigare svensk statsminister. Arkivfoto: Henrik Säll.

Göran Persson lämnar Wiklöf Holding

Göran Persson avslutar nu sitt uppdrag som styrelsemedlem i Wiklöf Holding. Anders Wiklöf, ägare och styrelseordförande i Wiklöf Holding, berättar att bakgrunden är en upplevd intressekonflikt inom banksektorn.

-Svenska Finansinspektionen anser inte att det är lämpligt att Göran Persson både är styrelseordförande för Swedbank och styrelsemedlem i Wiklöf Holding, som är den största ägaren i Ålandsbanken, säger Anders Wiklöf.

Någon större brådska att rekrytera en ersättare till Wiklöf Holdings styrelse finns inte, utan man kommer att vänta till ordinarie bolagsstämma i maj.

-Det här innebär ingen dramatik, säger Anders Wiklöf.

Göran Persson avgick också från Ålandsbankens styrelse i april, i samband med att han föreslogs som styrelseordförande för Swedbank.