Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 22 november, 2020 - 16:22Uppdaterad: söndag, 22 november, 2020 - 16:22

Vd Jan Hanses om grundstötningen

"Det gick bättre än vad vi kunde ha hoppats på"

- Att gå in i Mariehamn istället för Långnäs var rätt beslut att ta, även om det i efterhand hade varit bättre att vi hade gått förbi Åland, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Han säger att han har fullt förtroende för befälhavaren och besättningen på Viking Grace.

M/S Viking Grace kunde vid 13-tiden i dag lämna Mariehamn och gå mot Åbo för egen maskin med passagerare och last.
Hon förväntas anlända runt klockan 20 i kväll.

- Vi bedömer nu att hon aldrig faktiskt låg på bottnen utan att hon bara stötte i strandkanten. Eftersom det varit en oljehamn där är förhållandena bra, och den enda anmärkningsvärda skadan som uppstått är på ett av propellerbladen, säger Jan Hanses.

Om man på varvet i Nådendal ändå bedömer att det finns behov av reparationer eller en grundligare översyn kommer hon att tas ur trafik och läggas på dock, något som i varje fall var planerat till September nästa år.
Under den tid hon är ur trafik kommer M/S Gabriella att ersätta henne.

Trots att det bara gått drygt två månader sedan M/S Amorella stötte på grund menar Jan Hanses att det inte finns någon anledning till att tappa förtroendet för rederiet.
- Jag tycker att det sätt som incidenterna hanterats på inte lämnar någon grund för en förtroendekris. Det har skötts bra. När det gäller sjöfart finns det alltid en risk för att något händer. Vi försöker informera om vad som har hänt och vilka åtgärder vi har vidtagit och därifrån försöker vi visa allmänheten att det också i fortsättningen finns

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »