Publicerad: torsdag, 18 april, 2019 - 08:13

Geta efterlyser kommunrepresentation

Idag går remisstiden ut för betänkandet av en revidering av offentlighetslagstiftningen. Geta kommunstyrelse betonar i sitt utlåtande till landskapsregeringen vikten av att lagstiftningen moderniseras, men att man vänder sig mot att det kommunala perspektivet saknas i arbetsgruppens betänkande, vilket man anser kan förklaras av “den totala avsaknaden av kommunal representation i arbetsgruppen”. Geta kommunstyrelse anser att kommunerna bör få ta del av och påverka utformningen av lagförslaget under lagberedningsprocessen.