Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 november, 2023 - 15:47Uppdaterad: onsdag, 15 november, 2023 - 15:48

Geta behåller nuvarande skattesatser

Geta behåller nuvarande skattesatser även 2024, det har kommunfullmäktige beslutat. 

Det fanns förslag på att höja inkomstskattesatsen, men det ville inte fullmäktige. Kommundirektör Niklas Oriander föreslog inför kommunstyrelsen att höja med en procent till 19,5 procent. Styrelsen gick istället in för en höjning med 0,5 procent. När sedan ärendet kom till fullmäktige föreslog Dan-Johan Dahlblom att samtliga skatter ska bibehållas och fullmäktige stödde förslaget enhälligt. 

Det betyder att inkomstskattesatsen är kvar på 18,5 procent. Den allmänna fastighetsskatten är 0,6 procent, för stadigvarande bostad är det ingen skatt och för övriga bostadsbyggnader är det 0,9 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »