Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 mars, 2010 - 06:40Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Gemensamt byggnadskontor<br>för norra Åland

Kommunerna på norra Åland, Geta, Saltvik, Sund och Finström, går delvis samman. De fyra kommunerna får nu nästan 70.000 euro i landskapsbidrag för att inrätta en gemensam byggnads- och miljöinspektion. På sikt ska också byggnadsnämnderna slås ihop och kommunerna ska få likvärdiga taxor och byggnadsordningar. Nästa år är det meningen att kommunerna på norra Åland ska ha ett gemensamt byggnads- och miljökontor. Orsaken till samarbetet är de ökade krav som miljö- och vattenlagstiftningen ställer på kommunerna, man vill också ha en effektivare organisation, minska sårbarheten, och höja kompetensen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »