Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 9 juli, 2024 - 07:59

Gemensam nordisk vägledning för att skydda barn i online-spel 

De nordiska dataskyddsmyndigheterna har enats om nya råd för att stärka barns dataskydd i spel online, skriver Datainspektionen på Åland i ett pressmeddelande. 

Målet är att göra spelutvecklare mer medvetna om de avvägningar som krävs när barns personuppgifter hanteras enligt dataskyddsregelverket.  

– Den snabba tillväxten av spelindustrin i kombination med att barn spenderar mer tid på online-spelplattformar gör det här initiativet extra viktigt, skriver Datainspektionen på Åland. 

Råden utarbetades på det årliga nordiska mötet som var 30–31 maj tidigare i år. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »