Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 maj, 2021 - 06:03Uppdaterad: tisdag, 4 maj, 2021 - 09:12
  • Arbetet med att binda ihop gc-vägarna Mariehamn-Eckerö närmar sig slutet. Arkivbild.

GC-väg mellan Frebbenby-Marsund byggs snart

Snart påbörjas bygget av en gång-cykelbana på sträckan Frebbenby-Marsund i Hammarland.

Förslaget på vägplanen har varit utställt och inga anmärkningar har kommit in. Det är en vägsträcka på 2,6 kilometer och är en del i ett pågående projekt med att binda ihop gång-och cykelvägarna längs hela vägsträckningen mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö. Samtliga busshållplatser byggs om och handikappanpassas. En separat trumma för utterpassage anläggs. Gång och cykelvägen beräknas kosta 450.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »