Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 april, 2024 - 16:34Uppdaterad: torsdag, 4 april, 2024 - 12:47
  • Mogens Lindén (S) under onsdagens debatt i Ålands lagting.

Gå vidare eller avbryta? Det är frågan för lagtinget i VIS-affären 

Frågan om vårdinformationssystemet delar både regeringsblock och opposition.

Under onsdagen fortsatte debatten om det nya vårdinformationssystemet i Ålands lagting, efter att Finans- och näringsutskottet under tisdagen behandlat upphandlingen under ett hörande som allmänheten inte hade tillträde till. 

Finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg (Lib) säger att han för egen del inte tycker att onsdagens debatt innebar något matnyttigt för den fortsatta behandlingen. 

Däremot blev det tydligt att frågan om VIS-systemet delar både regeringsblocket och oppositionen. Moderaterna och i synnerhet den tidigare social- och hälsovårdsministern Annette Holmberg-Jansson försvarade upphandlingsprocessen, medan tveksamhet, kritik och förslag om att skynda långsamt och avbryta upphandlingen hördes från Obunden samling, Hållbart initiativ, Veronica Thörnroos, och den socialdemokratiska lagtingsledamoten Mogens Lindén. Hans partikamrat Nina Fellman var däremot mer angelägen om att gå vidare med processen. Flera lagtingsledamöter var också vaga om hur de ställer sig i frågan 

Det rådde relativt stor enighet om att ett nytt vårdinformationssystem behövs, däremot fanns kritik mot kostnaderna och det faktum att man under processens senare skeden fört dialog med endast en aktör. 

I ljudklippet sammanfattar Ålands Radios Hans Persson-Bru debatten i lagtinget. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »