Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 12 augusti, 2021 - 14:18Uppdaterad: torsdag, 12 augusti, 2021 - 17:34
  • Nu tas rekommendationen om frivillig inresekarantän bort. Foto ÅRTV

Frivilliga inresekarantänen tas bort

Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör. Det beslutade landskapsregeringen i dag.

Orsaken är att epidemisituationen på Åland under senare tid varit liknande eller sämre än den i andra regioner.

Den ökande täckningsgraden av vaccinering  mot covid-19 innebär även att ålänningarna är bättre skyddade mot allvarliga hälsokonsekvenser än tidigare under pandemin.

Därför bedömer man inte att det är nödvändigt att ha kvar karantänsrekommendationen, och detta går i linje med Europeiska rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av pandemin, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

- I en situation där smittläget blir drastiskt sämre i något av områdena varifrån man kan resa direkt till Åland, samtidigt som det är väldigt lugnt här, kan det bli aktuellt att återinföra rekommendationen. Men just nu är vår vaccinationsgrad så pass hög samtidigt som incidensen är den samma eller värre som i många av de områdena att det inte finns fog för att ha kvar den, och ju fler som vaccinerar sig, desto mindre sannolikt blir det att vi behöver den, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

I torsdagens Åland idag kunde du dessutom höra vad turistbranschen tycker om beslutet, här förkroppsligad av Visit Ålands kommunikationschef Niko Micklin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »