Publicerad: fredag, 4 januari, 2019 - 18:07
  • Alarmmästare Johan Ehn. Arkivfoto.

Fredagens sista uppdatering från myndigheterna

Alarmmästare Johan Ehn har skickat ut dagens sista uppdatering från räddningsmyndigheterna. Så här skriver han:

Eldistributionen är fortsatt mycket ansträngd. Det tunga och riskfulla arbetet fortsätter med oförändrad kraft. Man gör sitt yttersta för att jobba snabbt, effektivt och säkert. Ytterligare extern personal är på inkommande. En säker prognos på när situationen är återställd är svår att ge, men man jobbar nu utgående från att högspänningsnätet skall vara i skick i början på nästa vecka medan arbetet med lågspänningsnätet drar ut mot minst två veckor. Detta betyder att många fortsättningsvis kommer att vara utan tillgång på el flera dagar framåt. Samtliga kommuncentra har nu återfått elektricitet. Fortsättningsvis prioriteras tätare bebyggda områden, infrastrukturellt viktiga områden samt stadigvarandeboende. Räddningsmyndigheterna har ställt resurser till förfogande. Vi vill också passa på att uppmana de som får strömmen tillbaka att vara återhållsam med att använda effektkrävande utrustning som tex bastu för att undvika nya avbrott.

Telefonins problem lättar kontinuerligt, och bedöms nu, med hjälp av reservkraft på många platser, vara under kontroll. En del arbete behövs dock innan man är helt återställd. Upplever man problem med mobiltelefoni gå då gärna utomhus och sök dig till en högt belägen plats. Vi påminner om att man kan ringa 112 oberoende av abonnemang, om det inte går att ringa normala samtal bör man ändå pröva att ringa 112 om det uppstår akut sjukdom, allvarlig olycka, akuta polisiära situationer samt om man har isolerats i sitt hus och är utkyld. Då telefoni situationen förbättrats har myndigheterna beslutat att någon generell bemanning av brandstationerna inte längre upprätthålls.

Gällande tillgången på vatten rapporterar Ålands Vatten att deras distribution är fungerande om än med lågt tryck på vissa delar av nätet, särskilt på ledningarna ut mot Eckerö, Geta, Lemland, Lumparland. Ett tidigare stopp på en pumpstation och ett större läckage har lokaliserats och åtgärdats, ingen inom Ålands Vattens distributionsnät bör nu sakna vatten, dock kan trycket fortfarande bara lägre än normalt. Har man inget vatten påminner bolaget om att också kolla att det inte beror på läckagevarnaren. Myndigheterna har erfarit att det finns enskilda konsumenter vid mindre vattenbolag som saknar vatten helt. Vid avsaknad av vatten kan man vända sig till sina respektive kommuner för att få hjälp. Beredskap finns att sätta in särskilda åtgärder om behov skulle uppstå.

Vägnätet drabbades hårt av nedfallna träd som blockerade körbanan. I princip är landskapets samtliga vägar framkomliga. Under dagen har man jobbat med att undanröja bla nedfallna och lågt hängande kablar längs huvudvägarna. Nämnas kan att Norra Svibyvägen sedan kl 08:00 är avstängd mellan Flygfältsvägen och Kasbergsvägen pga lågt hängande elledning, som omfartsväg används Kasbergsvägen. Många mindre vägar och infarter är ännu inte framkomliga, vilket har isolerat

människor i sina hem. Myndigheterna har sedan kl 14:30 idag arrangerat med en jourtelefon till vilken man kan ringa vid de fall man isolerats av en kombination av nedfallna träd och elledningar. Denna jourtelefon är bemannad fram till kl 21:00 i kväll. Skild information om detta har tidigare sänts ut. Landskapsregeringen har bett rederierna att informera inresande till Åland om situationen efter stormen särskilt gällande vikten av att vara varsam för hinder på vägarna.

Polisen fortsätter med ordinarie arbetsuppgifter och stöttar också aktivt övriga myndigheter i arbetet med stormen. Vidare rör man sig aktivt runt om på Åland för att få en god bild över läget.

ÅHS rapporterar ingen högre belastning men har sett enstaka fall med koppling till stormens efterarbeten. Man följer kontinuerligt läget och kan höja beredskapen vid behov. Man uppmanar alla till stor försiktighet och att låta fackmän sköta röjningsarbeten för att undvika olyckor.

Gränsvakningen har ökat sin bemanning och stöttar övriga myndigheter vid behov.

Samtliga kommuner jobbar med sina krisledningsorganisationer och gör sitt yttersta för att underlätta situationen för de som är i behov av hjälp, kontakta dem vid behov. Myndigheterna kommer fortsättningsvis att hålla kontakt till kommunerna och bistår vid behov med ytterligare åtgärder. De enskilda kommunerna kommer att informera skilt kring de arrangemang som vitas i respektive kommun. Samtliga kommuner har förberett för att vid behov kunna genomföra evakuering.

Myndigheterna uppmanar alla att fortsätta att iaktta stor försiktighet i stormens spår, särskilt om man utför röjningsarbete. Det är mycket viktigt att man PÅ INGA VILLKOR RÖR NEDFALLNA ELLEDNINGAR! Vi förstår frustrationen man kan känna i detta läge men vi hoppas att man fortsatt visar förståelse. Fokus ligger på att hjälpa alla så fort som möjligt, vad gäller ekonomiska frågor får dessa redas ut senare. Många enskilda och företag har på ett fint sätt valt att hjälpa de som drabbats särskilt hårt av stormen. Myndigheterna är mycket tacksamma över detta och uppmuntrar alla att fortsättningsvis ta hand om varandra!

Många nedfallna och halvnedfallna träd med rotvältor finns runt om på Åland i stormens spår. Dessa kan vara lockande som lekplatser. Myndigheterna vill VARNA FÖR ATT DESSA KAN UTGÖRA EN MYCKET STOR FARA OCH ATT MAN PÅ INGA VILLKOR SKA LEKA KRING DESSA.

Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) i huset för att förhindra efterföljande skador. I detta sammanhang bör också nämnas att man bör elda försiktigt i de fall man har alternativa uppvärmningssystem.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »