Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 februari, 2019 - 09:34Uppdaterad: torsdag, 7 februari, 2019 - 17:19
  • Sture Fjäder vill att högskolan ska få mer utrymme i samhällsdebatten. Foto: Jessica Shanthi Säll

Framtidsseminarium om Högskolan på Åland

Att se Högskolan på Åland som en investering och inte som en kostnadspunkt, var rektor Jonas Wallers ingång till diskussionen om Åland som ett kunskapssamhälle och högskolans roll på Åland. Enligt Sture Fjäder, ordförande i den fackliga centralorganisationen Akava i Finland, utvecklas alla regioner i Finland, Norden och Europa utifrån den egna högkolan eller universitetet - och på Åland efterlyser han nu den visionen. Sture Fjäder anser inte att högskolan har fått ett tillräckligt stort utrymme i samhällsdebatten på Åland och får medhåll av Akava Ålands ordförande Sune Alén.
Lantrådet Katrin Sjögren som talade under framtidsseminariet som arrangerades av Akava-Åland hävdade dock att det nu finns en bred politisk vilja att sätta fokus på högskolan och beskrev det som ”nu eller aldrig” då hela Norden satsar på utbildning då det är en överlevnadsfaktor för många samhällen.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »