Publicerad: tisdag, 3 december, 2019 - 06:37Uppdaterad: tisdag, 3 december, 2019 - 14:33
  • Ombyggnaden på WHA har kommit en bit på vägen. Foto: Axel Eriksson

Frågor väcktes om granulatet på WHA

På Wiklöf Holding Arenas nya konstgräsplan kommer man att använda gummigranulatet SBR.

Enligt projektledare Dan Engblom är SBR det granulat som till det hela sett är det bästa för miljön, men vid den rundvandring av arenan som kultur- och fritidssektorn igår ordnade höjdes ändå skeptiska röster.
- SBR är gjort av nermalda begagnade bildäck och enligt rapporter från olika kemikaliemyndigheter och naturskyddsverk ska man göra allt för att undvika det. Och ikväll har vi fått veta att det är det som ska användas på den nya konstgräsplanen, säger Anders Casén, en av de som närvarade vid rundvandringen.
Engblom säger däremot att man gjort bedömningen att SBR är det mest miljövänliga granulatet på marknaden för tillfället.
- Vi har kravställt en helhet kring det och har granulatfällor i brunnarna, och rännor som ska ta hand om mikroplaster, säger Engblom.