Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 17 mars, 2020 - 10:18Uppdaterad: tisdag, 17 mars, 2020 - 10:47

Frågor och svar från måndagens presskonferens

Allmänheten fick inför måndagens presskonferens på landskapsregeringen skicka in frågor med anledning av coronasituationen.

Panelen hann besvara en del av frågorna och här kan ni läsa svaren:

Hur är livsmedels- och medicinförsörjningen tryggad till landskapet?
Transporterna till och från Åland kommer att säkras. Även om inte ett enda privat rederi kommer att trafikera så har Åland via lagstiftning möjlighet att säkerställa transporter av livsmedel och medicin. Så det finns ingen anledning att hamstra, det kommer finnas tillgång till livsmedel och medicin.

Ska alla som reser till Åland från och med nu vara i karantän i 14 dagar?
Ja, det rekommenderas.

Räknas Finland som utlandet i det här läget?
Ja, eftersom smitta konstaterats på fastlandet men inte på Åland så gäller karantän även om man varit på resa till Finland.

Hur ska familjemedlemmar till person i karantän förhålla sig?
Personen som varit på resa kan umgås med familjen medan hen är i karantän, och familjemedlemmarna kan leva på som vanligt, de behöver alltså inte sätta sig i karantän.

Har ÅHS beredskap för att ta emot intensivvårdspatienter och har ÅHS tillräckligt med respiratorer?
Ja, ÅHS har en mycket god beredskap, man kan vara helt lugn för sjukvårdens del.

Hur är det med ÅHS bemanning, räcker den till?
ÅHS har en god bemanning och god tillgång på personal. Personal som jobbar med det pågående projektet som handlar om att byta ut vårdinfosystemet har i nuläget beredskap att gå in och jobba i vården, de har deltagit i övningar o.s.v.

Hur ska ålänningar som har bokade läkartider i Åbo och Uppsala göra? Kommer de att få åka iväg?
ÅHS tittar över detta och patienterna kan vara lugna, om det blir någon förändring gällande ens inbokade tider så kommer ÅHS att ta kontakt och meddela detta. Man behöver inte ringa och boka om något själv utan ÅHS tar kontakt för att eventuellt skjuta upp eller boka om en inbokad tid om det behövs.

Finns det någon tanke på att införa temperaturkontroller på inresande till Åland?
Nej, det finns inga bra belägg om att det är en effektiv åtgärd. Det är mer effektivt att begränsa resandet.

Om man drabbas av corona, vad händer rent konkret?
Om man testats positivt för corona så kommer sjukvården att guida en vidare och informera om huruvida man behöver vara på sjukhus eller om man kan vara i karantän hemma. De flesta som drabbas av viruset får lindiga symptom och kan vara hemma.

Hur har man tänkt när man placerat coronamottagningen i Gullåsenbyggnaden där det också vårdas äldre personer?
Coronamottagningen ligger i en separat del av byggnaden och den är helt separerad från all annan verksamhet i byggnaden. Det är den del av sjukhuset som går bäst att avskilja.

Finns det någon anledning att begränsa skärgårdstrafiken inom Åland?
Nej.

Kommer flygtrafiken till och från Åland att fortsätta?
Trafiken mellan Mariehamn och fasta Finland fortsätter ännu och det finns trafikplikt på rutten Arlanda Mariehamn. När det gäller trafikplikten pågår ett utredningsarbete inom infrastrukturavdelningen på landskapsregeringen om huruvida den trafiken ska fortsätta eller inte, lantrådets förhoppning är att den ska fortsätta.

Vilka personer ingår i riksgrupperna förutom de äldre?
Alla som har ett tillstånd som påverkar immunförsvaret i negativ riktning, samt personer med sjukdomar som drabbar lungor, hjärta och cirkulationen.

Under måndagens presskonferens fanns det också flera frågor som panelen ännu inte kunde svara på. Man lovade dock att publicera frågor och svar på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax så att allmänheten så småningom ska kunna ta del av informationen där.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »