Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 juli, 2024 - 06:09Uppdaterad: onsdag, 10 juli, 2024 - 08:11

Förvaltningsdomstolen avvisar besvär mot Långnäs hamn 

Ålands förvaltningsdomstol har beslutat att avvisa besvären mot bygget av en ny passagerarterminal i Långnäs utan prövning. 

För drygt ett år sedan lämnade Ben Lundqvist, vd för Lundqvist Rederierna och tidigare styrelseordförande för Viking Line, in ett besvär till förvaltningsdomstolen i egenskap av angränsande markägare. 

Bland annat yrkade Lundqvist på att den tilltänkta terminalbyggnaden hade en avvikelse med det dubbla meterantalet från vad som i detaljplanen utgör maxhöjden. 
Förvaltningsdomstolen anser att Ben Lundqvist inte har besvärsrätt då Lundqvists fastighet inte är belägen invid eller mittemot den fastighet där passagerarterminalen skulle uppföras. 

Det är byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland som beviljat Långnäs hamn bygglov för en passagerarterminal på drygt 500 kvadratmeter och med en höjd på 17 meter.   
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »