Publicerad: tisdag, 2 juni, 2020 - 06:22Uppdaterad: tisdag, 2 juni, 2020 - 12:43

”Förutsättningen för att Åland ska leva vidare”

Frågan om hur rederiverksamheten ska tryggas har återigen aktualiserats, och det är här landskapsregeringens fokus nu ligger i dialogen med riksregeringen, det sa lantrådet Veronica Thörnroos på måndagseftermiddagens presskonferens.

Hon förklarade att det funnits en förhoppning om fortsatt rederistöd från försörjningsberedskapscentralen men att detta fått rött ljus från kommissionen. Diskussioner om att sänka farledsavgifterna har förts men också senare uteslutits eftersom det inte skulle påverka de finländska rederierna i någon större grad.

-Kommer inte passagerarverksamheten i gång ordentligt så står våra rederier inför en väldigt svår höst och vinter. Från åländsk sida är rederierna inte bara en basnäring, som tillsammans med turismsektorn täcker över 18 procent av BNP, det är också en förutsättning för att Åland ska kunna utvecklas och leva vidare, sa Thörnroos.