Publicerad: torsdag, 24 september, 2020 - 12:58Uppdaterad: torsdag, 24 september, 2020 - 15:20
  • Sama restriktioner för sammankomster fortsätter att gälla i oktober. Det har LR bestämt. Foto Johan Ågren

Fortsatta begränsningar för sammankomster

Landskapsregeringens bedömning är att det i oktober är nödvändigt att fortsätta med samma begränsningar som gällde i augusti och september när det gäller åtgärder att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Om den epidemiologiska situationen på Åland försämras kommer landskapsregeringen att omvärdera detta beslut. Det innebär att det fortsatt råder ett förbud för alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer kan ändå ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras.

Den som arrangerar tillställningen eller sammankomsten är skyldig att se till att säkerheten för deltagarna kan garanteras.

Åland omfattas inte av munskyddsrekommendationen som THL gjort. THL presenterade idag en uppdaterad karta över vilka regioner som omfattas av rekommendationen för medborgare om att använda munskydd där Åland felaktigt markerats som en region där rekommendationen gäller.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »