Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 maj, 2010 - 08:32Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Fortsatt utredning om Gullåsen

Vad blir effekterna om hela Gullåsen görs om till specialsjukhus? Den frågan ställde sig styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård när den färdiga rapporten från arbetsgruppen "Gullåsen i framtiden" behandlades på det senaste styrelsemötet. Utgångspunkten för arbetsgruppen har varit att det ökade antalet äldre i samhället kommer att ställa nya krav på resurser i framtiden, och därför vill man fortsätta planeringen för en geriatrisk enhet inom specialsjukvården. Men rapporten är omfattande och ÅHS-styrelsen vill alltså veta mer, och därför återremitterades ärendet till förvaltningschefen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »