Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 24 november, 2022 - 05:50Uppdaterad: torsdag, 24 november, 2022 - 07:58
  • Getas avgående kommundirektör Gustav Blomberg. Arkivfoto.

Fortsatt tufft ekonomiskt läge för Geta

Kommunstyrelsen i Geta är klara med budgetförslaget för 2023 och det visar ett minusresultat på 270.000 euro och ett negativt årsbidrag på cirka 100.000 euro.

Inför 2022 budgeterade Geta för ett underskott på 245.000, och bokslutet för 2021 landade på minus 2700 euro.
- Framför allt är det inflationen med höjda priser på livsmedel, material, el och energi samt kommande löneförhöjningar som gör att 2023 ser sämre ut än tidigare år, säger Getas avgående kommundirektör Gustav Blomberg.

Eftersom Geta gjort positiva årsbidrag de senaste åren har kommunen en bra kassa.
- Vi klarar 2023 även om det budgetförslag kommunstyrelsen tagit fram faller ut, men 2024 blir det problem om det fortsätter i samma takt, säger Gustav Blomberg.

Geta kommer trots läget inte höja skatter eller avgifter inför 2023, med tanke på att invånarna ändå får det tufft med höjda levnadskostnader.
- Men inför 2024 blir det säkert avgifts- och kanske även skattehöjningar. På lång sikt måste vi jobba med att få fler skattebetalare till Geta om vi ska vända utvecklingen, säger Gustav Blomberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »