Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 december, 2018 - 06:32

Fortfarande oklart om Valborgs skick

Vad gör Lemlands ungdomsförening för att säkra fastigheten Valborgs skick? Det vill kommunstyrelsen i Lemland fortfarande ha svar på.

I samband med att fullmäktige i maj i fjol beviljade ungdomsföreningen 17.600 euro i bidrag för åren 2016 och 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att se till att föreningen säkrar fastighetens skick. En redovisning om det förväntades till den sista april i år men har ännu inte presenterats. Kommundirektören föreslog att ärendet skulle avslutas men kommunstyrelsen beslöt på sitt senaste möte om återremiss i väntan på en redovisning från föreningen.

Frågan om Valborg aktualiserades redan för fem år sedan då en kommitté tillsattes bland annat för att se på hur lokalen kan rustas upp och principer för användningen.

Huset ägs av ungdomsföreningen, förutom källaren med dusch och omklädningsrum som ägs av Lemlands Idrottsförening. Kommunen äger fastigheten, alltså marken som huset står på.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »