• Mikael Sandvik, Camilla Gunell, Katrin Sjögren och Wille Valve. Foto: Nina Smeds.
Mikael Sandvik intervjuas av Nina Smeds.
Mikael Sandvik intervjuas av Nina Smeds. (Lång version)
Johan Mörn tycker landskapet är på rätt väg
Publicerad: torsdag, 10 januari, 2019 - 13:47, uppdaterad: torsdag, 10 januari, 2019 - 14:27

Först ska man rädda virkesvärde och förhindra skadeinsekter

- Nu i första skedet handlar det om att underlätta för skogsägarna och skogsindustrin att ta tillvara virkesmängderna så fort som möjligt för att rädda så mycket virkesvärde som möjligt och för att förhindra en massförökning av skadeinsekter som alltid kommer som ett brev på posten i såna här sammanhang.

Det sa Mikael Sandvik, skogsbruksbyråns chef, på dagens presskonferens där landskapsregeringen berättade vilka åtgärder man tänker vidta för att underlätta för skogsnäringen efter stormen Alfrida. Landskapsregeringen har också bland annat jobbat med att arbeta gränsöverskridande mellan avdelningarna, skapa förenklade förfaranden kring olika anmälningar och virkeslagring samt skapat digitala kartor för att kunna skydda fornlämningar under röjningsarbetet.

Hur mycket fallen skog man har att reda upp vill Sandvik dock inte säga.

- Men det är frågan om flera årsavverkningar. Normalt avverkar man lite drygt 200 000 kubikmeter per år så det är avsevärt mycket mer än det det är frågan om, säger han.

Fler Nyheter

Hammarudda är landets mest miljövänliga gård

Pristagare Tage Eriksson:
Världsnaturfonden WWF utnämner de åländska jordbrukarna Tage och Ulla Eriksson till Finlands mest miljövänliga jordbrukare.

Tufft 2018 för Smartpark

Vd Mattias Eriksson berättar om det tuffa året och förhoppningarna framöver:
Smartpark hade ifjol svårt att locka besökare till parken i Eckerö. Smartpark som i vanliga fall strävar efter ett besökarantal på 10 000, kom förra året endast upp i 8 500 besökare vilket ledde till en förlust för företaget.

Centern vill se eldrivna passagerarbåtar

Centern vill modernisera skärgårdstrafiken och ha en förbättrad tillgänglighet till skärgården, det skriver man i ett pressmeddelande. Nu vill man bland annat se ett försöksprojekt med eldrivna snabbgående passagerarbåtar.

Nu finns elektroniska Ålex redo för användning

Lagberedningschef Hans Selander berättar mer:
Nu har landskapet givit ut den elektroniska versionen av Ålands lagbok, Ålex. Lagberedningschefen Hans Selander berättar att man har arbetat med detta i ungefär tre års tid.

Nya förordanden inom Borgå stift på Åland

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor under perioden 08-28 juni 2019 i Mariehamns församling.

Kostnaderna för Kickoff 2019 uppgår till 22 000 euro

Under Ålands landskapsregerings sammanträde den 7 juni 2019 beslöt man att godkänna öppna högskolans offert angående seminariet Kickoff 2019.

LR avslår fastighetsreklamation

En fastighetsägare vill reklamera sitt husköp men landskapsregeringen väljer nu att lägga ner ärendet.

Dagsböter och körförbud för fortkörning

En kvinna dömdes i tingsrätten för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Skissritningarna för Prästkragen daghem godkända

Kommunfullmäktige i Saltvik har godkänt skissritningarna för en tillbyggnad av Prästkragen daghem.