Publicerad: torsdag, 10 januari, 2019 - 13:47Uppdaterad: torsdag, 10 januari, 2019 - 14:27
  • Mikael Sandvik, Camilla Gunell, Katrin Sjögren och Wille Valve. Foto: Nina Smeds.

Först ska man rädda virkesvärde och förhindra skadeinsekter

- Nu i första skedet handlar det om att underlätta för skogsägarna och skogsindustrin att ta tillvara virkesmängderna så fort som möjligt för att rädda så mycket virkesvärde som möjligt och för att förhindra en massförökning av skadeinsekter som alltid kommer som ett brev på posten i såna här sammanhang.

Det sa Mikael Sandvik, skogsbruksbyråns chef, på dagens presskonferens där landskapsregeringen berättade vilka åtgärder man tänker vidta för att underlätta för skogsnäringen efter stormen Alfrida. Landskapsregeringen har också bland annat jobbat med att arbeta gränsöverskridande mellan avdelningarna, skapa förenklade förfaranden kring olika anmälningar och virkeslagring samt skapat digitala kartor för att kunna skydda fornlämningar under röjningsarbetet.

Hur mycket fallen skog man har att reda upp vill Sandvik dock inte säga.

- Men det är frågan om flera årsavverkningar. Normalt avverkar man lite drygt 200 000 kubikmeter per år så det är avsevärt mycket mer än det det är frågan om, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »