Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 31 augusti, 2023 - 22:00Uppdaterad: torsdag, 31 augusti, 2023 - 22:00
  • Bilden är en genrebild och har inget med inslaget att göra. Foto: ÅRTV

Förslaget om fiskekvoter kan ändras tror näringsministern

Förslaget från EU-kommissionen om att långt stoppa strömmings- och laxfiske i och med nästa års fiskekvoter kan komma att ändras innan det tas något beslut, tror näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ). 

– Jag har varit med om det förut att kommissionen har gått ut ganska hårt och sagt vad dom vill ha sagt, men sedan har det blivit något annat när beslutet fattas, säger han.  

Han tillägger att man inte vet hur beslutet blir, men att kasten i fiskekvoterna är för tvära och Karlström hoppas att det sunda förnuftet råder till slut.  

Anton Nilsson, som är landskapsregeringens ministerråd i Bryssel säger det brukar kunna bli förändringar jämfört med EU-kommissionens förslag, eftersom det är medlemsstaterna som sist och slutligen bestämmer. Han tillägger att förslaget analyseras och diskuteras de kommande veckorna. 

Fredrik Karlström anser att förslaget skulle få stora konsekvenser för yrkesfiskare, fiskeriturismen och även förädlingsbranschen. Från landskapsregeringens sida arbetar man nu nära jord- och skogsbruksministeriet i frågan om fiskekvoterna. 

– Finland har också uttryckt en ganska stor förvåning över förslaget och kommer att jobba på att det förändras, säger Fredrik Karlström.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »