Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 september, 2023 - 14:31Uppdaterad: fredag, 15 september, 2023 - 07:50

Förslag: Staden ska utreda behov av nytt daghem igen

Förslaget är att det ska göras en ny bedömning av behovet av ett nytt daghem i Strandnäs, men stadsstyrelsen är inte färdiga med ärendet ännu.

Planerna på ett nytt daghem i närheten av Strandnäs skola har funnits sedan 2020 och det har gjorts utredningar om hur stort behovet av daghemsplatser är. 

Bildningssektorn tog fram underlag till senaste stadsstyrelsemöte där slutsatsen är att det finns goda möjligheter att lösa ett utökat lokalbehov inom barnomsorgen på annat sätt än att bygga ett nytt daghem i Strandnäs. Enligt prognosen fram till 2029 ska antalet elever i skolorna minska med cirka 20 procent och det skulle i så fall frigöra utrymme för barnomsorgen.  

Förslaget är alltså att en ny utredning görs under den första halvan 2024 innan slutligt beslut tas om ett eventuellt nytt daghem. Stadsstyrelsen bordlade ärendet för hörande av bildningschef Mikael Rosbäck och
biträdande bildningschef Pamela Sjödahl.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »