Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 november, 2023 - 14:51Uppdaterad: torsdag, 9 november, 2023 - 15:17
  • Annette Holmberg-Jansson, Foto: Fredrik Hitonen

Förslag på strängare krav på privat hälso- och sjukvård

Igår debatterade lagtinget en ny lag som skall förhindra att dömda läkare ska kunna få jobba på Åland.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM föreslås vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för den nya lag om privat hälso- och sjukvård som landskapsregeringen föreslår. Lagen innehåller bestämmelser om kvalitetskrav, tillståndsförfarande, registerföring och tillsyn. Den största skillnaden blir att verksamheterna nu ska tvingas söka tillstånd för sin verksamhet, till skillnad från nu när det räcker med en anmälan. Övriga tillägg till lagen är kvacksalverilagen som innebär att den som inte har ett legitimerat yrke inte får behandla exempelvis cancer, diabetes eller undersöka och behandla barn under åtta år. Landskapsregeringen överlämnar nu ett lagförslag som i det stora följer den finländska lagen, men med vissa justeringar.  Ärendet ska behandlas av social- och miljöutskottet och avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »