Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 30 maj, 2023 - 21:00Uppdaterad: onsdag, 31 maj, 2023 - 11:53

Förslag om att chockhöja ministrarnas löner dras tillbaka

Talmanskonferensen reviderar sitt förslag om ändringar i lagtingsordningen. Det kritiserade förslaget om att ta bort ministrarnas ersättare slopas tillsvidare och man föreslår att arvodeskommissionen ska få besluta om landskapsregeringens löner.

Talmanskonferensens tidigare förslag skulle ursprungligen ha behandlats av lagtingets under måndagens plenum. Plötsligt meddelade vicetalman Katrin Sjögren (Lib) att ärendet avförts från agendan samt att talmanskonferensen återigen skulle behandla frågan under tisdagen.   

Talman Bert Häggblom (Ob) säger att man inom talmanskonferensen ville nå ett enigt utlåtande. Talmanskonferensens tidigare förslag innebar en höjning av ministrarnas arvoden med drygt 30 procent. Syftet med ökningen var att återställa löneförhållandet mellan lagtingsledamöterna och ministrarna. Talmanskonferensen var dock oenig och nu ändras förslaget efter vad Bert Häggblom, Anders Eriksson (ÅF) och Rainer Juslin (Lib) ville, nämligen att arvodeskommissionen får avgöra frågan om lönerna.  

Talmanskonferensen drar också tillbaka sitt förslag om att slopa ministrarnas ersättare i lagtinget. Något som skulle ha inneburit att medlemmarna i landskapsregeringen, förutom lantrådet, vid sidan om sina ministeruppdrag skulle vara lagtingsledamöter. Också det här förslaget väckte motstånd och en reservation lämnades in av Roger Nordlund (C), Camilla Gunell (S), Jörgen Pettersson (C), Tage Silander (MSÅ) och Stephan Toivonen (ÅLD).  

–Talmanskonferensen konstaterade att det inte finns en kvalificerad majoritet för att ta bort ersättarsystemet, säger Bert Häggblom.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »