Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 26 september, 2021 - 12:19Uppdaterad: söndag, 26 september, 2021 - 12:19

Förslag till moderniserad idrottslag

Nu finns ett förslag till en moderniserad idrottslag. Den nuvarande lagen är nästan 40 år gammal och har genom årens lopp endast genomgått smärre revideringar.

En kommitté har tittat på vilka förändringar som borde göras och nu lämnat förslaget i från sig. Bland annat vill kommittén särskilt betona vikten av att lagen beaktar allas möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott. Lagen bör också särskilt beakta unga och personer med funktionsnedssättningar. Kommittén anser också att det är viktigt att den reviderade lagen innehåller skrivningar om jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, tillgänglighet och hållbar utveckling.

I betänkadet finns ett antal förslag på vad som behöver ändras i lagen och betänkadet är nu överlämnat till lagberedningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »