Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 augusti, 2022 - 06:15Uppdaterad: torsdag, 11 augusti, 2022 - 08:25
  • Rådhuset föreslås för integrationsverksamhet.

Förslag att använda rådhuset till integrationsverksamhet

Stadsstyrelsen föreslår att använda Rådhuset för en utvidgad integrationsverksamhet.

Bakgrunden till förslaget är att staden i början av sommaren anställde en integrationssamordnare och i samband med det började man diskutera lokaliseringen av verksamheten.

Rådhuset skulle alltså fungera som en samlingsplats för integrationsärenden, språkundervisning det vill säga svenska för inflyttade, men även erbjuda utrymmen för annat kopplat till integration.

I förslaget ger man exempel på andra verksamheter som skulle kunna få plats i lokalen, däribland informationskontoret Kompassen och Ålands Näringslivs projektledare med uppdrag att hjälpa utrikesfödda in på arbetsmarknaden.

Rådhuset i Mariehamn har stått tomt sedan hösten 2018 till följd av mögel- och fuktskador. Då användes byggnaden för daghemsverksamhet. För att kunna använda byggnaden igen behöver den renoveras. Stadsstyrelsen anhåller om tilläggsanslag för renovering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »