Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 juni, 2022 - 15:30Uppdaterad: torsdag, 9 juni, 2022 - 15:30
  • Erika Boman ansvarar för forskningsprojektet.

Forskningsprojekt vill kartlägga äldres hälsa

61,6 procent av tillfrågade har svarat på en enkät om äldres hälsa och livsvillkor på Åland.

Det är genom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Gerda som man samlat in data. Erika Boman vid Högskolan på Åland är ansvarig för Gerda på Åland säger att man bland annat fått reda på hur äldre ser på allt från social status och ekonomisk status till coronafrågor.
- Den största finansiären bakom detta på Åland är landskapsregeringen. De har varit nyfikna på covidfrågor och frågor om internetanvändning och välfärdsteknologi, säger hon, utan att i detta skede vilja gå in på något specifikt om svaren.

Projektet är ett samarbete med ett flertal olika lärosäten, främst kring Bottniska viken. En indikation man fått preliminärt är att de hårdare coronarestriktionerna i Finland medfört att ensamheten ökat mer, jämfört med Sverige.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »