Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 mars, 2010 - 07:17Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Forskning ska stärka minoritetsspråk

Kan små minoritetsspråk överleva i en globaliserad värld? Den frågan ställs av ett treårigt europeiskt forskningsprojekt där Ålands fredsinstitut samarbetar med forskare på sju universitet. Genom att studera och jämföra 14 olika språkgrupper i åtta europeiska länder ska forskningsprojektet samla kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet ska bland annat åstadkomma en så kallad "språkvitalitetsbarometer" som visar hur livskraftiga olika språk är. Hur fungerar flerspråkighet i praktiken? Och vilka faktorer påverkar människors språkval? Det är andra frågor som ska undersökas. Ålands fredsinstituts roll i projektet är att samordna forskningen om lagarnas och rättens betydelse för att bevara minoritetsspråk. Nio forskare, av vilka tre är verksamma på Ålands fredsinstitut, ska arbeta med den delen av projektet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »