Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 januari, 2011 - 16:49Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Forskare om åländska PISA-resultat

Åländska femtonåringar klarade sig som bekant bra i den internationella PISA-undersökningen vars resultat presenterades i december. De klarade sig bättre än sina finlandssvenska jämnåriga, men sämre än de finska. 151 åländska elever deltog i undersökningen som emellertid också visade på markanta skillnader i pojkars respektive flickors kunskaper, där pojkarna klarar sig betydligt sämre. Att försöka åtgärda de svagheter undersökningen belyser är det bästa sättet att utnyttja undersökningsresultatet enligt forskaren Heidi Harju-Luukkainen som idag besökte Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »