Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 maj, 2018 - 15:05
  • Hammarland gjord ett minusresultat 2017. Arkivfoto.

Försämrat resultat för Hammarland

Hammarland gjorde ett minusresultat på 44.804 euro förra året. Jämfört med bokslutet för 2016 är detta en försämring med drygt 580.000 euro.

Kommundirektör Kurt Carlsson säger att den största anledningen till det försämrade resultatet var ökade kostnader för service som kommunen köper in. Till exempel betalade man drygt 170.000 euro mer till Ålands omsorgsförbund och drygt 120.000 euro mer till KHS under fjolåret än under 2016.

Carlsson säger att en ljuspunkt är att resultatet ändå var bättre än budgeten där man räknade med ett minus på 600.000 euro.

- Man är alltid försiktig när man gör upp budgeten och vår personal har följt budgeten bra, vi har lite överskridningar av anslag, säger Carlsson.

Han säger att minskade landskapsandelar är en utmaning för Hammarland, men han hoppas att ekonomin ska bli starkare igen.

- Kommunen har haft det spänt förut och alltid tagit sig tillbaka, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »