Publicerad: torsdag, 16 maj, 2019 - 07:59Uppdaterad: torsdag, 16 maj, 2019 - 17:32
  • Deltagare i konferensen om förnyelsebar energi till ö-samhällen inom EU. Pressfoto: Tina Lundgren.

Förnyelsebar energi till Kökar

Kökar har blivit utsedda till att få vara med i initiativet Clean Energy for EU Islands. Projektet vill hjälpa ösamhällen att ställa om till förnyelsebar energi, och Kökar kommer således dels att få hjälp med att ta fram en handlingsplan och senare även ekonomiskt stöd.

I samband med att Kökar utsågs besökte representanter för EU-kommissionen, och för andra öar inom EU, Åland.
- Vanligtvis är sol och vind de resurser som man vanligtvis ser till när man vill gå över till förnyelsebar energi. De åländska öarna har det unika problemet att det kan finnas flera dagar på ett år utan sol eller vind, så Kökar står inför en utmaning. Men vi är övertygade om att det går att göra och inspirerade av deras målmedvetenhet, säger Feilim O'Connor, tjänsteman på EU-kommissionen.