Publicerad: torsdag, 27 december, 2018 - 07:14
  • Föglös kommunvapen. Arkivfoto.

Fornlämning på Föglö får rubbas

Landskapsregeringen har nu gett tillstånd så att delar av en fornlämning på Föglö får rubbas. Det rör sig om ett så kallat ryssugnsområde som ligger där landskapsregeringen vill dra vägen i samband med kortruttsutbyggnaden.

Fastighetsägaren hade anhållit om att skyddsområde skulle fastställas för samma område, men den anhållan avslår landskapsregeringen. Landskapsregeringen har under året utfört en arkeologisk undersökning av fornlämningen, och museiverket skriver i sitt utlåtande att tillstånd att rubba en del av den fasta fornlämningen kan ges då undersökningen gjorts.

Tengsöda

Landskapsregeringen har också tagit ställning till en ansökan om att få rubba delar av en fast fornlämning i Saltvik Tengsöda. Landskapsregeringen bedömer att den fasta fornlämningen kan orsaka oskäligt stor olägenhet för samfälligheten i förhållande till fornlämningens betydelse, och efter en arkeologisk undersökning kan man därför ge tillstånd att rubba fornlämningen. Man meddelar att sökanden i så fall får bekosta den arkeologiska undersökningen som krävs.