Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2022 - 11:42Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2022 - 12:43

En fornlämning får rubbas, annan inte

En fast fornlämning i Saltvik får rubbas så att området kan nyttjas som sandtäkt, medan en annan sökande om att bygga en bastu vid en fast fornlämning på Föglö får avslag.

Landskapsregeringen konstaterar att den fasta fornlämningen i Saltvik kan rubbas och nyttjas som sandtäkt. Innan området kan tas i bruk som sandtäkt måste en arkeologisk undersökning av fornlämningen genomföras och det ska landskapet stå för.

På Föglö ville en fastighetsinnehavare bygga en bastu på området där Granboda flygstation uppfördes under första världskriget. Landskapsregeringen avslår ansökan eftersom bastun är tänkt att byggas så att den utgör ett ingrepp på fornlämningen. Däremot kan fastighetsinnehavaren ansöka om bygglov för bastun inom samma område men med en placering där bastun inte påverkar den fasta fornlämningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »