Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:35Uppdaterad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:38
  • Trobergshemmet är en av de platser där treskiftsarbete debatterats som mest.

Formellt inga hinder för treskift i äldreomsorgen

Det finns inga formella hinder att införa treskiftsarbete för all vårdpersonal. Det konstaterar konsulten Carolina Sandell i en rapport om stadens införande av treskiftsarbete.

Tanken med rapporten som beställts av stadsstyrelsen är att få en opartisk översikt om nuläget inom stans äldreomsorg som sedan kan ligga till grund för vidare åtgärder i frågan.

-Min uppfattning är att ledningen på uppdrag av politikerna eftersträvat att effektivisera och rationalisera men att de besluten kommit att sidsteppa den stora personalgrupp som huvudsakligen påverkas av besluten, skriver Sandell.

Sandell har intervjuat både personal och ledning och det finns fler öppna frågeställningar som försvårar ett konstruktivt arbete framåt. Ett problem är att det finns skillnader mellan å ena sidan personalens uppfattning och beskrivning av den informella praxisen med skild natt- och dag- och kvällspersonal och ledningens syn på behovet av förändring. I rapporten efterlyses bland annat en tydligare rollfördelning mellan arbetstagare, tjänstemän och politiker.