• Trobergshemmet är en av de platser där treskiftsarbete debatterats som mest.
Eva Ringbom-Fonsell rapporterar
Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:35, uppdaterad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:38

Formellt inga hinder för treskift i äldreomsorgen

Det finns inga formella hinder att införa treskiftsarbete för all vårdpersonal. Det konstaterar konsulten Carolina Sandell i en rapport om stadens införande av treskiftsarbete.

Tanken med rapporten som beställts av stadsstyrelsen är att få en opartisk översikt om nuläget inom stans äldreomsorg som sedan kan ligga till grund för vidare åtgärder i frågan.

-Min uppfattning är att ledningen på uppdrag av politikerna eftersträvat att effektivisera och rationalisera men att de besluten kommit att sidsteppa den stora personalgrupp som huvudsakligen påverkas av besluten, skriver Sandell.

Sandell har intervjuat både personal och ledning och det finns fler öppna frågeställningar som försvårar ett konstruktivt arbete framåt. Ett problem är att det finns skillnader mellan å ena sidan personalens uppfattning och beskrivning av den informella praxisen med skild natt- och dag- och kvällspersonal och ledningens syn på behovet av förändring. I rapporten efterlyses bland annat en tydligare rollfördelning mellan arbetstagare, tjänstemän och politiker.

Fler Nyheter

Havsviddens rökbastu fattade eld

Havsviddens rökbastu fattade eld under söndag eftermiddag. Geta och Saltviks frivilliga brandkårer kom till platsen för att släcka elden.

Utrymning av Indigo på grund av rökmaskin

Under natten till idag fick Indigo utrymmas, då rök från en rökmaskin orsakat ett brandalarm.

Fartfylld natt för polisen

Polisen meddelar att de haft mycket att göra under natten, då det varit mycket folk i farten och då många varit kraftigt berusade.

Tre års fängelse för drogsmugglare

Den man som i tisdags stod åtalad för grovt narkotikabrott och smuggling, dömdes idag till tre års fängelse.

Torskfiskare om förbudet: Det skulle vara katastrof

Torskfiskaren Nicklas Holmström intervjuas av Nelly Björkqvist:
Torskfiskaren Nicklas Holmström motsätter sig torskfiskeförbudet i Ålands hav.

Klagomål på helikoptern vid sjökvarteret

Astrid Olhagen och Stefan Nordas intervjuas av Johan Ågren:
Mer än 20 stycken klagomål har kommit in till Mariehamns stad gällande bullernivån från en helikopter.

Gage på 3000 euro doneras till välgörenhet

Musikerna vid lördagens Back to the 70's-konsert i Badhusparken överräckte under torsdagen 3.000 euro till Rädda Barnen och Folkhälsan.

Höga halter av blågröna alger i Tjudö träsk

Det är höga halter av blågröna alger i Tjudö träsk för tillfället.

Landskapsregeringen motsätter sig stopp av torskfiske

Landskapsregeringen anser att stopp av torskfiske runt Åland är oproportionerligt. Det skriver man i ett pressmeddelande.