Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 13 april, 2024 - 10:29Uppdaterad: lördag, 13 april, 2024 - 10:29

Förlängd tid för jakt på mårdhund och mink

Det blir förlängd tid för jakt på mårdhund och mink på häckningsskär, det har landskapsregeringen tagit beslut om. 

Tiden gäller för 16-30 april i år och då är det tillåtet att jaga med hund på holmar och skär som saknar förbindelse, endera fast eller med färja. 

Beslutet är taget i syfte att underlätta predatorkontrollen på häckningsskär för att förbättra förutsättningarna för markhäckande fåglar att genomföra en lyckad häckning. Våren 2024 har det ovanligt svåra isläget medfört att kontrollen av häckningsskär inte har kunnat inledas lika tidigt som vanligt vilket har lett till att stora områden fortfarande inte har blivit kontrollerade. Jakten är normalt tillåten mellan 1 mars och 15 april, men kunde i år på många ställen inledas först i april. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »