Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 september, 2022 - 06:28Uppdaterad: onsdag, 28 september, 2022 - 09:42

Förkastar åtal mot hampaodlare

Ålands tingsrätt förkastar åtalet mot en man som stått misstänkt för narkotikabrott.

Mannen har odlat industrihampa av en godkänd frösort och sedan framställt bland annat te och olja. Prover som Centralkriminalpolisen analyserat visade dock att de innehållit THC, det huvudsakliga aktiva och narkotikaklassade ämnet i cannabis.

Åklagaren menade att mannen olagligen tillverkat narkotika och också sålt den vidare. Mannen nekade till anklagelserna och framförde att han innan han påbörjade odlingen vänt sig till flera myndigheter för att få information om regelverket kring odling av industrihampa.

Tingsrätten förkastar åtalet trots att de konstaterar att minsta förekomst av THC är förbjuden.

”Tingsrätten anser ändå att det måste tillmätas betydelse att produkternas THC-halt inte har utretts”, står det i domen.

Tingsrätten menar att åklagaren inte har kunnat visa att mannen hade uppsåt att odla, tillverka, ha eller sprida narkotika – däremot har hans syfte varit att bedriva en laglig verksamhet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »