Publicerad: onsdag, 25 mars, 2020 - 15:53Uppdaterad: onsdag, 25 mars, 2020 - 16:03
  • Hubertus Von Frenckell. Arkivbild.

Företagare vill ha stöd utan lån

Företagare i besöksnäringen är nöjda över landskapsregeringens stödpaket, men säger att det behövs mer för att få branschen på fötter efter coronakrisen.

Ålands radio har gjort en rundringning till företag i olika branscher för kommentarer om landskapsregeringens stödpaket till näringslivet. Få av dem har velat kommentera men de som uttryckt sin åsikt har varit övervägande positiva till stödpaketet.
Hubertus Von Frenckell, vd vid Käringsund Resort and Conference, säger att landskapsregeringen har tagit ett bättre tag om situationen än Finlands regering och visat att de omfattar situationens allvar. På lång sikt kommer det dock att krävas stödåtgärder som inte är lånebaserade, menar han.

Johan Mörn, anläggningschef på Silverskär berömmer också landskapsregeringens stödpaket men säger det kommer att att krävas mer för att rädda branschen, särskilt om restriktionerna blir långvariga.

-Det här går inte att likna vid någon annan situation nu när friska företag blöder och behöver stöd, säger han.