Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 maj, 2024 - 05:47Uppdaterad: fredag, 10 maj, 2024 - 05:47

Företagare riskerar villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott

Under onsdagen hölls en erkännanderättegång i Ålands tingsrätt där en manlig företagare stod åtalad för två fall av grovt skattebedrägeri och ett fall av grovt bokföringsbrott, som han erkänt.

Under det första grova skattebedrägeriet, som begicks under 2019–2022, hemlighöll den åtalade intäkter på närmare 260 000 euro för Skatteförvaltningen, vilket ledde till att hans bolag undgick inkomstskatt på drygt 56 000 euro. Förfarandet ledde också till att mervärdesskatten blev alltför låg. Det grova bokföringsbrottet, som begicks under åren 2019–2021, ledde till att företagets beskattning verkställdes på basen av väsentligen felaktiga uppgifter. Det andra grova skattebedrägeriet begicks under 2020–2022, då den åtalade personligen tog emot förtäckta dividender av sitt bolag på närmare 320 000 euro, utan att deklarera dessa kapitalinkomster i sin personbeskattning. Det ledde till att mannen undvek skatt på drygt 116 000 euro. Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse i ett år och tre månader.  
Dom meddelas den 13 maj klockan 15. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »