Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 september, 2010 - 08:12Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Företagarcentrum planeras i Godby

Finströms kommun har planerar på att göra om det gamla daghemmet i Godby till ett företagarcentrum. Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Finströms företagarförening har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett företagarcentrum. På måndag ordnar kommunen i lokalerna ett öppet hus för intresserade företagare, och enligt kommunfullmäktigeledamoten Elof Loffe Johns vänder man sig till företagare över hela Åland. -Här kan företagarna få tillgång till kontors- och försäljningsutrymmen och en möjlighet att ha en gemensam telefonist eller kanslist, säger Loffe Johns.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »