Publicerad: fredag, 27 november, 2020 - 14:38Uppdaterad: fredag, 27 november, 2020 - 15:09
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Föreslår sjudagarstrafik och tvåtimmarsbiljetter

Det måste finnas ett forum dit man kan lämna förbättringsförslag eller klagomål.
 

Bland annat det skriver Mariehamns infrastrukturnämnd i sitt utlåtande angående landskapsregeringens planerade trafikförsörjningsprogram.

Man påpekar också att förslaget påverkar den gällande stadsplanen och trafiklösningen när det gäller vägar och möjligheter till busshållplatser.
Vissa planerade dragningar i centrum innebär att man måste bygga busshållplats på bekostnad av parkeringsplatser och längs vissa vägar finns inte utrymme för ändamålsenliga busshållplatser.

Nämnden betonade också att trafiken ska ske sju dagar i veckan och föreslog att giltighetstiden för biljetter ska vara tidsbestämd till två timmar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »