Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 oktober, 2021 - 19:17Uppdaterad: onsdag, 20 oktober, 2021 - 11:43

Föreslår Arne Selander som stadsdirektör

Arne Selander föreslås som ny stadsdirektör efter Barbara Heinonen. 

Rekryteringskommittén förordade honom på basen av en helhetsbedömning innefattande intervju, erfarenhet samt arbetspsykologiska tester vilket gör att de ansåg honom mest lämpad. 

Vid tisdagens stadsstyrelsemöte beslutades att föreslå Arne Selander för tjänsten inför fullmäktige. I andra hand föreslås Emma Dahlén. 

Tjänsten är tidsbunden till den 31 december  2028 och den nya stadsdirektören väntas tillträda vid årsskiftet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »